Про журнал

Журнал «Менеджмент» – рецензований науковий журнал з відкритим доступом, призначений для публікації оригінальних, інноваційних, новітніх та високоякісних наукових статей.

Тематична спрямованість:

менеджмент, економіка, міжнародні економічні відносини, проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні та світі, публічне управління та адміністрування, маркетинг, торгівля та біржова діяльність, фінанси, банківська справа та страхування, туризм, готельно-ресторанний бізнес.

У Журналі: публікуються матеріали, що мають принципове наукове, теоретичне та практичне значення та які раніше не публікувалися.

Видання орієнтоване на науковців, викладачів, аспірантів, студентів, а також науково-практичних працівників і фахівців відповідних галузей.

Інформація про видання

Засновник: Київський національний університет технологій та дизайну.

Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації: Серія КВ №22130-12030ПР від 16.05.2016 р.

Фахова реєстрація: журнал включений до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук: Наказ МОН України від 18.12.2018 № 1412 (додаток 10). Категорія Б. Економічні науки. Спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 281.

ISSN: 2415-3206

Періодичність виходу: 2 рази на рік.
Мови видання: англійська, польська.
Обсяг: 200-300 сторінок.

свiдоцтво_Менеджемнт (сайт)