Передплата

Банківські реквізити журналу «Менеджмент» для перерахування оплати за публікацію наукової статті (вартість 1 сторінки  коштує 65 грн, а вартість 1 друкованого примірника 200 грн):

Отримувач: Київський національний університет технологій та дизайну

Код ЄДРПОУ отримувача: 02070890

Банк отримувача : ДКСУ у м. Києва

Код банку отримувача: 820172

Розрахунковий рахунок:  UA038201720313251003202003551

Призначення платежу:

П.І.Б. (автора (-ів) публікації) – за публікацію у журналі  «Менеджмент»