Передплата

Банківські реквізити журналу «Менеджмент» для перерахування оплати за публікацію наукової статті (вартість 1 стор. формату А4 коштує 60 грн):

Отримувач: Київський національний університет технологій та дизайну

Код ЄДРПОУ отримувача: 02070890

Банк отримувача : ДКСУ у м. Києва

Код банку отримувача: 820172

Розрахунковий рахунок:  UA038201720313251003202003551

Призначення платежу:

П.І.Б. (автора (-ів) публікації) – за публікацію у журналі  «Менеджмент»

Адреса редакції:

01011, м. Київ-11, вул. Немировича-Данченка, 2, ком. 4-1418

тел. 044-256-21-44

Електронна адреса редакції: [email protected]

Статті приймаються на почтову скриньку: [email protected]