Випуск 1 (27), 2018

ЗМІСТ

ДУДОРОВА Т. Ю.
Логістизація митних процедур в Україні
9–17
ЩЕРБАК В., САВЧУК Н.
Формування адаптивної інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва соціально-вразливих верств населення
18–30
ДУДКО П. М.
Ініціація організаційних змін як інструмент ефективного управління підприємством
31–41
НІФАТОВА О. М., ШКОДА М. С.
Соціальні інновації у підприємництві та освіті як інструмент адаптації військовослужбовців, демобілізованих із зони АТО
42–53
КРАХМАЛЬОВА Н. A.
Використання бізнес-моделей в соціальному підприємництві
54–65
ГРОНА А.
Невизначеність та ризиковість розумних контрактних відносин у глобальному бізнесі
66–78
ГНАТЕНКО І., РУБЕЖАНСЬКА В.
Архітектоніка концепції державного регулювання національного ринку праці
79–90
ШЕВЧЕНКО І.
Методичні засади типологізації регіональних ринків легкових автомобілів
91–99
ЄРШОВА О.
Інформаційне забезпечення механізму управління розвитком бізнес-процесів підприємств
100–110
ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО Л., ШКОДА М., НІФАТОВА О.
Стратегічний підхід до управління ризиками господарського портфелю підприємства
111–118