Випуск 1 (31), 2020

ЗМІСТ

ГРИЩЕНКО І.

90 років – історія формування бренд-капіталу Київського національного університету технологій та дизайну (КНУТД)

9–24

ЛАПОНОГ Д.

Удосконалення системи державно-приватного партнерства на ринку послуг автомобільного транспорту

25–37

ДМИТРІЄВА О.

Національний інноваційний транспортний HUB як система державного регулювання інноваційного розвитку транспортної інфраструктури

38–48

КОЖУШКО Р.

Управління людським капіталом в закладах вищої освіти

49–56

КРАХМАЛЬОВА Н.

Використання маркетингу ціноутворення в виставкової діяльності

57–66

ДУДКО П.

Управління позиціонуванням портфеля брендів вітчизняних підприємств

67–77

ЩЕРБАК В., ШЕВЧЕНКО О.

Ребрендінг університету як ефективний інструментарій конкурентної боротьби

78–86

НІФАТОВА О., СВЯТЕЦЬКИЙ В.

Сучасний стан інновацій та трансферу технологій в Україні

87–96

ЩЕРБАК В., СВЯТЕЦЬКА І.

Міжнародний брендінг як інструмент розвитку інтегрованих бізнес-структур в Україні

97–109

КРАХМАЛЬОВА Т.

Методичні аспекти оцінювання результативності управління інноваційно-інвестиційною діяльністю підприємств

110–124

ІЗДЕБСКА Н.

Пріоритетні вектори ефективності управління інноваційним розвитком інтегрованих структур в розрізі регіонів

125–134