10.30857/2415-3206.2021.1

ОПУБЛІКОВАНО: 30.06.2021

1(33)2021

ЗМІСТ

 

ГРИЩЕНКО I.

Використання хабу знань з енергоефективності в системі енергоменеджменту університету в умовах запобігання нового спалаху пандемії COVID-19

DOI:10.30857/2415-3206.2021.1.1

9–18
 

ЩЕРБАК В.

Використання університетського хаб знань з енергоефективності для проведення енергетичної сертифікації та енергетичного аудиту вищих навчальних закладів

DOI:10.30857/2415-3206.2021.1.2

19–31
 

ЯЦЕНКО В.

Соціальна відповідальність освітньої екосистеми закладу вищої освіти в умовах структурно-інноваційних перетворень

DOI:10.30857/2415-3206.2021.1.3

32–42
 

ДУДКО П.

Соціальна відповідальність бізнесу в умовах запобігання пандемії COVID-19

DOI:10.30857/2415-3206.2021.1.4

43–51
 

КОЖУШКО Р.

Людський капітал як ключовий фактор розвитку інноваційної діяльності університетів

DOI:10.30857/2415-3206.2021.1.5

52–60
 

КРАХМАЛЬОВА Н.

Визначення відповідності прототипу Хакатон-екосистеми трансферу технологій у закладі вищої освіти потребам стейкхолдерів

DOI:10.30857/2415-3206.2021.1.6

61–73
 

ГОНЧАРЕНКО I.

Концептуальна модель Хакатон-екосистеми трансферу технологій у закладі вищої освіти

DOI:10.30857/2415-3206.2021.1.7

74–84
 

ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО Л.

Використання Хакатон-екосистеми як ефективного інструментарію управлення конкурентоспроможністю закладу вищої освіти

DOI:10.30857/2415-3206.2021.1.8

85–93
 

НІФАТОВА О.

Організація системи енергоменеджменту на базі університетського ХАБ знань

DOI:10.30857/2415-3206.2021.1.9

94–104
 

ЩЕРБАК В., АРАБУЛІ С.

Методологія та технологія хакатон-екосистеми залучення в інноваційно-підприємницьку діяльність викладачів та студентів університету в умовах зменшення впливу пандемії COVID-19

DOI:10.30857/2415-3206.2021.1.10

105–114
 

ГОТРА В.

Концепційні принципи розвитку готельно-ресторанного бізнесу

DOI:10.30857/2415-3206.2021.1.11

115–122
 

БІРЮКОВА Ю.

Формування платформи інформаційних технологій для підтримки та розвитку готельного бізнесу

DOI:10.30857/2415-3206.2021.1.12

123–131
 

ДАВУД А. Д.

Перемога математичної моделі в управлінні розвитоком інтегрованих структур бізнесу

DOI:10.30857/2415-3206.2021.1.13

132–140
 

ГРЕЧИШКІН Ю.

Математичне моделювання розвитку потенціалу інтегрованих бізнес-структур

DOI:10.30857/2415-3206.2021.1.14

141–148