Випуск 2 (28), 2018

ЗМІСТ

ГУЛІНА О.

Маркетингова модель для підприємств рекреаційного комплексу: особливості та інструментарій

9–18

САВЧУК Н.

Формування та реалізація територіального підприємницького потенціалу в умовах погіршення макроекономічної кон’юнктури

19–32

ЩЕРБАК В.

Вплив вимушеної міграції на економіку України

33–45

КРАХМАЛЬОВА Н.

Підприємництво як ефективний інструментарій реінтеграції демобілізованих з зони АТО

46–62

ДУДКО П.

Сучасні методи формування і стратегічного розвитку інтегрованих бізнес-структур в легкої промисловості

63–75

ДУДОРОВА Т.

Напрями підвищення ефективності деклараційно-логістичних процедур в умовах процесів інтеграції

76–86

ПТАЩЕНКО О.

Рейтингування як ефективний інструментарій забезпечення якості трудового потенціалу

87–98

ЗАРІЧНА О.

Нові форми транскордонного співробітництва

99–107

КУЛАК Н.

Конкурентні переваги сучасних форм управління готельним бізнесом

108–118

ДУДОРОВА Л., БАЗИЛЮК Т.

Соціально-екологічні ризики забезпечення здоров’я людини

119–127