10.30857/2415-3206.2021.2

ОПУБЛІКОВАНО: 15.12.2021

2(34)2021

ЗМІСТ

 

ГРИЩЕНКО I.

Імплементація найкращого досвіду підвищення енергоефективності університетів

DOI:10.30857/2415-3206.2021.2.1

9–17
 

ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО Л.

Енергетична сертифікація та енергетичний аудит закладів вищої освіти як методичний інструментарій підвищення енергоефективності університету

DOI:10.30857/2415-3206.2021.2.2

18–25
 

НІФАТОВА О.

Підвищення енергоефективності будівель за рахунок поліпшення якості захисних конструкцій на базі університетського хаб знань

DOI:10.30857/2415-3206.2021.2.3

26–34
 

ЩЕРБАК В.

Використання університетського хабу знань з енергоефективності для проведення енергореконструкції та енергомодернизації будівель університету

DOI:10.30857/2415-3206.2021.2.4

35–44
 

КРАХМАЛЬОВА Н.

Розвиток інноваційного потенціалу молоді на базі використання хакатон-екосистеми університету

DOI:10.30857/2415-3206.2021.2.5

45–61
 

ГОНЧАРЕНКО I.

Адаптація студентської молоді до науково-дослідної та професійної діяльності на базі використання хакатон-екосистеми університету

DOI:10.30857/2415-3206.2021.2.6

62–76
 

АРАБУЛІ С.

Діагностика за допомогою хакатон-екосистеми університету готовності студентської молоді до науково-дослідної діяльності

DOI:10.30857/2415-3206.2021.2.7

77–89
 

ВОЛЯНИК О.

Smart grid-управління енергозбереженням на базі університетського енергоінноваційного хаба знань

DOI:10.30857/2415-3206.2021.2.8

90–102
 

ДУДКО П.

Переваги та перспективи ко-брендінгу на ринку України

DOI:10.30857/2415-3206.2021.2.9

103–113
 

ЯЦЕНКО В.

Організаційні підходи щодо формування соціальної відповідальності закладів вищої освіти на ринку освітніх послуг

DOI:10.30857/2415-3206.2021.2.10

114–121