Випуск 22, 2015

ЗМІСТ

КРАХМАЛЬОВА Н.
Інструменти комунікаційної діяльності вищих навчальних закладів України
9–18
СЕЛІВЕРСТОВА Л.
Управління інноваційним потенціалом країни
19–24
ГРАЩЕНКО І., КРАСНЮК С.
Концепція управління інноваційною-інвестиційною діяльністю на підприємствах
25–34
ГАВРИЛЕНКО Т., ШАБАТИН Н.
Основні аспекти підготовки компетентних фахівців у контексті сталого розвитку
35–41
ЩЕРБАК В., МАРЧЕНКО С.
Ціноутворення на основі сприйняття цінності продукту споживачами сільськогосподарської техніки
42–49
ДІБРОВА О.
Аналіз положень управління інформаційною безпекою в сучасних умовах
50–55
ЗАБУРАННА Л.
Диверсифікація підприємницької діяльності в сільській місцевості
56–69
ВЕРГУН А.
Концепція управління інвестиційним потенціалом ВНЗ
70–79
ІВАНОВА З.
Принципи оптимізації інтегрованих бізнес-структур
80–90
ПИСАНЕЦЬ К.
Покроковий метод розвитку кредитної моделі скорингу для розрахунку динаміки ризику та менеджменту
91–99
МУЗИЧЕНКО А.
Науково-методичні підходи та інтегральні оцінка рівня економічної безпеки в Україні
100–113