Випуск 23, 2016

ЗМІСТ

ГРИЩЕНКО І., БЕБКО С.
Модель оцінки ефективності функціонування ринку освітніх послуг на базі збалансованої системи показників
9–26
ДЕНИСЕНКО М., ЗАХАРІН С., ОДОТУК І.
Фінансування діяльності і розвитку вищої освіти в Україні: тенденції, проблеми та перспективи
27–34
МОРГУЛЕЦЬ О., ХОМЕНКО О.
Сучасна концепція управління послугами
35–40
СКРИПНИК М., МАТЮХА М.
Організаційні аспекти стратегічного управлінського обліку з урахуванням вимог міжнародної практики
41–47
ЩЕРБАК В.
Ґенеза формування та розвитку бренд-капіталу Київського національного університету технологій та дизайну
48–60   Процитовано в Google Scholar
ТАРАСЕНКО І.
Виміри глобалізації: оцінка проблеми та шляхи забезпечення сталого розвитку України
61–73
ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО Л.
Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого та середнього бізнесу на основі економічної інтеграції
74–84
ХМУРОВА В., ОДОТУК І.
Етапи успішного управління організаційними змінами в компанії
85–91
ЗАХОЖАЙ В.
Інформаційно-аналітичне забезпечення маркетингу на засадах прикладної статистики
92–104
ЖАРІНОВА А.
Формування інтелектуального капіталу і створення умови щодо його розвитку в Україні
105–114