Випуск 24, 2016

ЗМІСТ

ГЕРАСИМЧУК Н.
Визначення рівня оптимальної концентрації гостинності для сталого розвитку туризму
9–18           Процитовано в Google Scholar
КРАХМАЛЬОВА Н.
Оцінка ефективності використання інтегрованих організаційних структур виставкового маркетингу як фактору розвитку готельно-ресторанного бізнесу
19–28
КРАВЧЕНКО В.
Антикризове управління в банківській системі
29–42
БАЛАШОВА Н.
Організація професійного навчання зареєстрованих безробітних державною службою зайнятості в умовах трансформації системи
43–53
МОРГУЛЕЦЬ О.
Забезпечення ефективності управлінських рішень у вищому навчальному закладі: методичні підходи
54–62
НІФАТОВА О.
Методичний підхід до визначення ефективності HoReCa бренда
63–71
ПАВЛОВ В.
Забезпечення інтенсивного розвитку підприємств текстильної промисловості за допомогою творчого використанням технологій управління
72–80
ПЛИСЕНКО Г., ВІТРЯК Т.
Планування обсягів реалізації освітніх послуг вищого навчального закладу в контексті брендингової концепції
81–87
ТКАЧУК В.
Парадигма розвитку сільських територій як атрактор мультифункціональної інтеграції України до світової економіки
88–99
ШКОДА М.
Методи оцінки ефективності інноваційно-інвестиційних проектів в державно-приватному партнерстві
100–114
ЩЕРБАК В.
Використання відкритих інновацій як інструмент ефективної бізнес-діяльності підприємств ресторанного бізнесу
115–127          Процитовано в Google Scholar
ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО Л.
Формування механізму регіонального сталого розвитку на базі управління еколого-економічними ризиками
128–137
ГРОНА А.
Державне стимулювання національного споживання в економічних мовах України
138–142
ПРУДНІКОВА Н.
Інноваційне підприємництво в Україні як основа економічного розвитку
143–150
ВЕРГУН А.
Підвищення рівня економічної безпеки підприємств готельно-ресторанного бізнесу
151–156
ДОБРОВОЛЬСКА І.
Державні регулятори формування та розвитку ринку інтелектуальної власності України та країн пострадянського простору
157–170
КУЛАК Н.
Оцінка конкурентної інвестиційної привабливості підприємств готельно-ресторанного бізнесу
171–181
ШЕВЧЕНКО О.
Модернізація системи управління якістю вищих навчальних закладів
182–191
ЛІСУН Я.
Управління ризиками інтегрованих структур у готельно-ресторанному бізнесі
192–202
ГОТРА В.
Організаційно-економічні інструменти формування і розвитку кластерів в регіональній економіці
203–212
БАУЛА О.
Соціальна відповідальність бізнесу як основа формування стратегії розвитку
213–216
Відомості про авторів
217–219