Випуск 25, 2017

ЗМІСТ

ФАРІОН Н.
Прогнозування можливого обсягу залучення інвестиційних ресурсів за допомогою імітаційного моделювання методом Монте-Карло
        9–25
НІФАТОВА О.
Синергетичні та комплексні ефекти брендінгу інтегрованих бізнес-структур та проблем управління
        26–37
ПОПРОЗМАН О.
Розвиток інститутів соціальної інфраструктури в відповідно до структурно-інноваційних перетворень
        38–48
ВІТКОВСЬКИЙ Ю.
Клієнто-орієнтовані відносини на європейському ринку консалтингових послуг
        49–56
ЩЕРБАК В.
Венчурне підприємництво, його види та проблеми розвитку в Україні
        57–67
ШЕВЧЕНКО О.
Аналіз ефективності менеджменту та оцінка управлінських ресурсів в контексті розвитку конкурентоспроможності вищого навчального закладу
        68–79               Процитовано в Google Scholar
ШКОДА М.
Інституціональне забезпечення соціально-економічного розвитку регіонів України
        80–87
ГАНУЩАК-ЄФІМЕНКО Л.
Основні детермінанти формування споживчої цінності знань інноваційної екосистеми
        88–94
КРАХМАЛЬОВА Н.
Інвестиційний клімат та методи його оцінювання
        95–108
ЩЕРБАК О.
Оцінка стану соціально-трудових відносин на підприємстві
        109–120
Відомості про авторів
         121–122