Випуск 26, 2017

ЗМІСТ

ДУДОРОВА Л.
Професійно-туристична підготовка майбутніх менеджерів: концептуальні підходи
9–15
КОЛУМБЕТ О., МАКСИМОВИЧ Н.
Критерії та компоненти змісту фізкультурно-спортивних послуг
16–27
АРЕФ’ЄВ С.
Мотиваційна модель стимулювання діяльності робітників підприємства
28–41
ГОНЧАРЕНКО І.
Розвиток конкурентних переваг персоналу малих та середніх підприємств
42–53
КРАХМАЛЬОВА Н.
Виставкова діяльність як інструмент маркетингового просування туристичного бізнесу на національний і зарубіжні ринки
54–66
ШЕВЧЕНКО О.
Енергомодернізація бюджетних навчальних закладів на основі впровадження механізму енергетичних споруд
67–82
КУЛАК Н., ЗАСУХА Ю., ОНОФРІЙЧУК Я.
Аналіз ефективності реалізації інноваційних підходів в профорієнтаційній діяльності університету
83–94
ЩЕРБАК В.
Формування і реалізація кластерного підходу в управлінні конкурентоспроможністю підприємств легкої промисловості
95–109
ЩЕРБАК О.
Обґрунтування організаційних змін з урахуванням особливостей ієрархічних взаємин в організації, що розвивається
110–124
РЕНБІЛАС Р.
Управління ризиками в інвестиційній діяльності підприємств
125–142
ШКОДА М.
Вплив регуляторної політики на реалізацію науково-освітніх міжнародних проектів в системі державної інноваційної політики України
143-157